Tycke och Tanke

Tycke och Tanke

Kristian Isaksson Teaterproduktion

Här är mina egna tankar.
Teater, Världen, Film, Företagande och en hel del Kristian.
Vad händer, Varför händer det och Vad kan vi göra åt saken?
I min blogg är ingen säker, varken SL eller jag själv...

Tillbaka till företaget?
www.teaterproduktion.se

Barns rätt att utkräva sin rätt...

BarnkonventionenPosted by Kristian Isaksson Mar 03, 2012 21:25:49
Vår regering vill utreda vad barns rätt att kräva sin rätt skulle få för konsekvenser i Sverige. Istället för att visa på, och vara, det goda exemplet väljer de att inte agera.

Det är en skam.

Barn har redan rätt till många saker i Sverige, men de vuxna som sitter på makten är de som måste säkerställa att rättigheterna efterlevs. När och om vi vuxna misslyckas så måste barnet få ha möjlighet att säga ifrån, och att det SKA ge konsekvenser.

Vårt uppdrag som vuxna, och regerings uppdrag som makthavare, är att säkerställa att barnen inte skall behöva klaga, men om de måste, säkerställa att de har möjligheten.

Nu!

  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post349