Tycke och Tanke

Tycke och Tanke

Kristian Isaksson Teaterproduktion

Här är mina egna tankar.
Teater, Världen, Film, Företagande och en hel del Kristian.
Vad händer, Varför händer det och Vad kan vi göra åt saken?
I min blogg är ingen säker, varken SL eller jag själv...

Tillbaka till företaget?
www.teaterproduktion.se

CBK's Symposiedagar om barns röster och delaktighet

BarnkonventionenPosted by Kristian Isaksson Mar 23, 2012 16:28:18

I tre dagar har Centrum för Barnkulturforskning haft symposium där akademiker och praktiker har föreläst om barns röster och delaktighet med fokus på barnkultur. Bland föreläsarna fanns bland annat Catharina Hällström som utgick ifrån sin avhandling om läsarnas insändare till Kamratposten sedan 70-talet. Malena Jansson pratade om barns delaktighet i TV genom historien (främst 70-talet och fram) och Suzanne Osten som pratade om sina erfarenheter av arbetet med Unga Klara.

Det sprudlade såklart av energi, men på samma gång framgick det vartefter talarna lämnade podiet av delaktighet är ett svårgreppbart och ofta odefinierat begrepp. Delvis för att det innefattar så mycket, och angränsar till begrepp som deltagande, medverkande, inflytande, makt etc.

Detta skall jag grotta ner mig i mer när jag skriver min magisteruppsats. Hur kan vi involvera barn i forskning, och hur tillåts de bli reellt delaktiga?

(En av föreläsarna ifrågasatte varför vi kallade det för reell delaktighet, då vi inte skulle kalla det för reell mat, eller reell skola. Jag menar att det beror på att delaktighet kan vara så missvisande och innebära både manipulation och dekoration, där barnen utnyttjas genom sin delaktighet av vuxna. Det är en form av icke-delaktighet, men ändå delaktighet.)

Vi får se om jag kan formulera en mer tydlig tanke till nästa inlägg...

  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post350