Tycke och Tanke

Tycke och Tanke

Kristian Isaksson Teaterproduktion

Här är mina egna tankar.
Teater, Världen, Film, Företagande och en hel del Kristian.
Vad händer, Varför händer det och Vad kan vi göra åt saken?
I min blogg är ingen säker, varken SL eller jag själv...

Tillbaka till företaget?
www.teaterproduktion.se

Att blogga 101

TankePosted by Kristian Isaksson Dec 06, 2012 15:55:21
Inser när jag läser mina tidigare bloginlägg att det är vanskligt att blogga..

...och jag som hade tänkt börja lite smått igen!

  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post352

Sveriges första app om Barnkonventionen

BarnkonventionenPosted by Kristian Isaksson Dec 06, 2012 15:43:33

Den 20 november lanserades den första appen om Barnkonventionen på Svenska. Den är helt gratis och bygger på Pernilla Stalfelts bok "Alla barns rätt". Det är en finurlig och tänkvärd bilderboks-app som hjälper till att förklara Barnkonventionen. OCH HELT GRATIS DESSUTOM!


Ladda ner appen här: http://www.lyssna.nu/alla-barns-ratt/

  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post351

CBK's Symposiedagar om barns röster och delaktighet

BarnkonventionenPosted by Kristian Isaksson Mar 23, 2012 16:28:18

I tre dagar har Centrum för Barnkulturforskning haft symposium där akademiker och praktiker har föreläst om barns röster och delaktighet med fokus på barnkultur. Bland föreläsarna fanns bland annat Catharina Hällström som utgick ifrån sin avhandling om läsarnas insändare till Kamratposten sedan 70-talet. Malena Jansson pratade om barns delaktighet i TV genom historien (främst 70-talet och fram) och Suzanne Osten som pratade om sina erfarenheter av arbetet med Unga Klara.

Det sprudlade såklart av energi, men på samma gång framgick det vartefter talarna lämnade podiet av delaktighet är ett svårgreppbart och ofta odefinierat begrepp. Delvis för att det innefattar så mycket, och angränsar till begrepp som deltagande, medverkande, inflytande, makt etc.

Detta skall jag grotta ner mig i mer när jag skriver min magisteruppsats. Hur kan vi involvera barn i forskning, och hur tillåts de bli reellt delaktiga?

(En av föreläsarna ifrågasatte varför vi kallade det för reell delaktighet, då vi inte skulle kalla det för reell mat, eller reell skola. Jag menar att det beror på att delaktighet kan vara så missvisande och innebära både manipulation och dekoration, där barnen utnyttjas genom sin delaktighet av vuxna. Det är en form av icke-delaktighet, men ändå delaktighet.)

Vi får se om jag kan formulera en mer tydlig tanke till nästa inlägg...

  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post350

Barns rätt att utkräva sin rätt...

BarnkonventionenPosted by Kristian Isaksson Mar 03, 2012 21:25:49
Vår regering vill utreda vad barns rätt att kräva sin rätt skulle få för konsekvenser i Sverige. Istället för att visa på, och vara, det goda exemplet väljer de att inte agera.

Det är en skam.

Barn har redan rätt till många saker i Sverige, men de vuxna som sitter på makten är de som måste säkerställa att rättigheterna efterlevs. När och om vi vuxna misslyckas så måste barnet få ha möjlighet att säga ifrån, och att det SKA ge konsekvenser.

Vårt uppdrag som vuxna, och regerings uppdrag som makthavare, är att säkerställa att barnen inte skall behöva klaga, men om de måste, säkerställa att de har möjligheten.

Nu!

  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post349

Barns delaktighet - en maktfråga

BarnkonventionenPosted by Kristian Isaksson Sep 07, 2011 15:52:36
Här kan ni läsa min B-uppsats om barns delaktighet.


  • Comments(0)//blogg.teaterproduktion.se/#post348
« PreviousNext »